AKTIVNOSTI 2013


"Dušan Otašević -Kuhinjska i druga posla" (20.11 - 12.01.2014.)

Fondacija “Kolekcija Trajković” kao organizator i Kuća legata koja je ustupila prostor Galerije Kuće legata u ulici Kneza Mihaila 46, kao suorganizator, organizuju izložbu Dušana Otaševića „Kuhinjska i druga posla“...

Pročitaj više >

"Mirjana Koka Mihać, Slikar i grafičar (1924-2006)" (23.10 - 10.11.2014.)

Rođena je 1924. godine u Zavidovićima. Na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu upisuje se 1942. godine na slikarski odsek, d abi u trećoj godini prešla na grafiku. Akademiju za likovne umetnosti u Beogradu, kao i specijalni tečaj u klasi profesora Mihaila Petrova, završava 1949. godine...

Pročitaj više >

"HOTELI U BEOGRADU ( 1834 - 2013 )" (9.11 - 25.11.2011.)

Udruženje istoričara arhitekture i arhitekata „Distrikt 6“ će u saradnji sa Kućom legata ove godine obeležiti 170 godina od izgradnje prvog hotela u Beogradu sa izložbom „Hoteli u Beogradu (1843-2013)“. Cilj izložbe je da se afirmiše arhitektura beogradkih hotelskih zdanja kod stručne, ali i šire domaće i inostrane javnosti. Prvi beogradski hotel podignut je 1843. godine...

Pročitaj više >

"LA QUALITÉ DE L'OMBRE – A EUROPE OF ARTISTS" (25.08 - 20.10.2013.)

Uprkos brutalnom i zastrašujućem periodu 20. veka, granice unutar Evrope su bile porozne i predstavljale su oblasti gde su se gradili mostovi; ako ne stvarni onda barem moralni, intelektualni i duhovni...

Pročitaj više >

"Slike Edvarda Munka i njegovih savremenika Promene i konzervacijski izazovi (28.06-30.06.2013.)

U okviru niza dešavanja povodom proslave 150 godina od Munkvog rođenja, koja će se održavati širom Norveške tokom čitave 2013. godine, profesori sa konzervatorskih studija na univerzitetu u Oslu organizovali su trodnevnu konferenciju, posvećenu analizama i konzervaciji slika...

Pročitaj više >

"Barbarien 1963 - 2013" (25.06 - 16.07.2013.)

Nаčin nа koji je progrаm rаdionice koncipirаn odrаžаvа potrebu dа se jednostаvno, bez velikih ulаgаnjа, аli uz ciljаnu i plаnirаnu upotrebu postojećih resursа, utemeljenu nа prethodno utvrđenom stаnju muzejskih zbirki...

Pročitaj više >

"World Press Cartoon u Srbiji" (03.06-05.06.2013.)

Karikature i ilustracije u svetskim medijima su jedinstven način socijalne i političke kritike. Humor kao način izražavanja mišljenja prevazilazi ograničenja pisane reči i novinarski zanat širi do globalnih razmera...

Pročitaj više >

"Reality Art Show R.A.S.H. u otvorenom ateljeu" (18.05.2013)

Kuća legata i Centar za likovno obrazovanje "Šumatovačka" Vas obaveštavaju da će se u galeriji Kuće legata 18. maja 2013. godine, od 18 do 02h, održati program u okviru 10. Noći Muzeja... Pročitaj više >


"Novas srpska apstrakcija" (15.05-31.05.2013.)

"Umetnička škola u Beogradu - Zbirka Jovičić" (03.04-01.05.2013.)

Okosnicu Zbirke Jovičić čine dela umetnika vezanih za Umetničku školu u Beogradu koja je formirana odmah nakon prvog svetskog rata, 1919. godine a koja se nastavlja na tri kratkotrajnije predratne beogradske umetničke škole: Srpsku crtačko-slikarsku školu Kirila Kutlika (1895-1900)...

Pročitaj više >

"Mogu biti gadno strpljiv(a)" (10.01-24.01.2013.)

Umetnici koji će biti predstavljeni na izložbi su: Borjana Mrdja, Irena Sladoje, Viktorija Banda, Mila Panić, Radenko Milak, Mladen Miljanović, Slobodan Vidović, Igor Bošnjak, grupa TAČKA ...

Pročitaj više >