INFO O IZLOŽBI

OTVARANJE:

Galerija Kuće legata, Beograd, Kneza Mihaila 46
utorak 19. novembar 2013, u 19 časova

Trajanje izložbe: 20/11/2013 – 12/01/2014

Radno vreme galerije:
12-20 časova / ponedeljkom zatvoreno

KUHINJSKA I DRUGA POSLA

Fondacija “Kolekcija Trajković” kao organizator i Kuća legata koja je ustupila prostor Galerije Kuće legata u ulici Kneza Mihaila 46, kao suorganizator, organizuju izložbu Dušana Otaševića „Kuhinjska i druga posla“. Ovo je prva velika samostalna izložba akademika Dušana Otaševića, u Beogradu, posle dužeg niza godina. Na izložbi je izloženo 50 radova. Ciklus “Kuhinjska i druga posla”, po kojoj je izložba i dobila naziv, čini 10 slika-objekata, jedan prostorni rad i 10 crteža. Svi ovi radovi nastali su protekle dve godine. Takođe će biti prikazano i 6 radova nastalih u protekle tri godine vezanih za ovu temu kao i 6 radova iz ciklusa “Sedamstotinadvadeset”. Zatim, biće prikazana instalacija “Beogradska večera” iz 1994. godine, koja je izvedena za izložbu “Na iskustvima memorije”, i koja je održana u Narodnom muzeju u Beogradu iste godine. Deo ove izložbe biće i rani radovi Dušana Otaševića iz šezdesetih godina vezanih za temu izložbe, ukupno 11 radova, kao i rad “U ateljeu sa pet zvezdica”.

Povodom izložbe iz štampe je izašla knjiga za koju su tekstove napisali prof. dr. Irina Subotić, prof. dr. Ješa Denegri i književnik Bora Ćosić. Takođe je štampan i katalog kao i ostali propratni materijal.

Sva dela na izložbi su vlasništvo Kolekcije Trajković.