ZAPOSLENI

Filip Brusic
Filip Brusić-Renaud
direktor
Dejan Vučetić
Dejan Vučetić
stručni saradnik - ist. umetnosti - kustos
Danijela Bajić
Danijela Bajić
stručni saradnik -ist. umetnosti - kustos
Nada Simulov Timofejev
Nada Simulov Timofejev
stručni saradnik - istoričar umetnosti
Ana Popović Bodroža
Ana Popović Bodroža
stručni saradnik - ist. umetnosti - viši kustos
Aleksandra Ostić
Aleksandra Ostić
mag.slikarstva i konzervator, stručni saradnik
Zoran Lazić
Zoran Lazić
organizator tehničke službe