INFO O IZLOŽBI

OTVARANJE:

sreda, 03. april 2013.
u 19 h

TRAJANJE IZLOŽBE:

(03.04-24.04.2013.)

ZBIRKA JOVIČIĆ

Okosnicu Zbirke Jovičić čine dela umetnika vezanih za Umetničku školu u Beogradu koja je formirana odmah nakon prvog svetskog rata, 1919. godine a koja se nastavlja na tri kratkotrajnije predratne beogradske umetničke škole: Srpsku crtačko-slikarsku školu Kirila Kutlika (1895-1900, Srpsku slikarsku školu Riste i Bete Vukanović (1900-1905) i Umetničko-zanatsku školu u Beogradu (1905-1914) .

Dela koja Zbirka baštini potiču uglavnom iz treće i četvrte deceniji dvadesetog veka i većina radova pripada nekoj od dominirajućih stilskih struja toga vremena, poetskom realizmu, intimizmu, ekspresionizmu boje. Nekoliko ostvarenja iz pete i šeste decenije pokazuje genezu umetničkih rukopisa formiranih u predratnom periodu.

Građa Zbirke formirana je postupno i istraživački u kontinuitetu od četiri decenije. Pored slikarskih ostvarenja profesora Umetničke škole, Bete Vukanović, Milana Milovanovića, Ljube Ivanovića, Petra Dobrovića, Vase Pomorišca, Ivana Radovića, u ѕbirci se nalaze i dela, široj publici manje poznatih umetnika kao što su: Milica Bešević, Mihailo Vukotić, Milan Butozan, Aleksandra Božić, Miloš Vušković, Pivo Karamatijević, Ivan Lučev, Milivoje Nikolajević, Boško Vukašinović, Jovan Zonjić, Gordana Jovanović, Dušan Mišković, Sava Rajković, Jelisaveta Petrović, Vladeta Piperski, Milica Čađević i ostali. Posebno sakupljačko zadovoljstvo bilo je vezano za ,,otkrivanje izbledelih imena'' umetnika i iznenađujuće velikog broja umetnica, učenika ove škole.

Poznavaocima i ljubiteljima likovne umetnosti ova izložba pruža mogućnost poređenja tzv. manjih, intimnih radova pomenutih umetnika sa njihovim potvrđenim ostvarenjima koja se čuvaju u stalnim muzejskih postavkama. Mlađoj populaciji, osnovnim, srednjim i umetničkim školama kao prilika za sticanje bazične orijentacije o naporima rađanja naše rane moderne umetnosti.

* * * Polaznici koji u školu stižu iz svih delova Kraljevine SHS odnosno Kraljevine Jugoslavije (od 1929.) kao i sami Beograđani, pripadaju generaciji rođenoj krajem devetnaestog i početkom dvadesetog veka te ovih godina svima njima protiče ili nailazi stogodišnjica rođenja. Takođe, 2019. godine navršava se ceo vek od početka rada ,,Umetničke škole preko puta Saborne crkve''. Izložba Zbirke Jovičić može da posluži i kao najava obeležavanja takvog jubileja.