INFO O IZLOŽBI

OTVARANJE:

Kuća legata, Knez Mihaila 46
utorak, 25. jun 2013. u 20:00 časova

TRAJANJE IZLOŽBE:
25. jun - 16. jul 2013.

RADNO VREME GALERIJE:
12 - 20 časova ponedeljkom zatvoreno

HOTELI U BEOGRADU

Udruženje istoričara arhitekture i arhitekata „Distrikt 6“ će u saradnji sa Kućom legata ove godine obeležiti 170 godina od izgradnje prvog hotela u Beogradu sa izložbom „Hoteli u Beogradu (1843-2013)“. Cilj izložbe je da se afirmiše arhitektura beogradkih hotelskih zdanja kod stručne, ali i šire domaće i inostrane javnosti. Prvi beogradski hotel podignut je 1843. godine i zvao se „Kod jelena“, da bi deceniju kasnije njegov naziv promenjen u „Staro zdanje“. Hoteli podignuti u 19. veku su mahom bili nosioci modernizacije i evropeizacije Beograda, koji je do tada bio orijentalna turska varoš. Ovi objekti su najčešće diktirali savremene evropske tokove, pa su tako hoteli bili među prvim objektima podignutim u stilu romantizma, zatim akademizma i eklekticizma. Hotelska zdanja su takođe služila za smeštaj raznih institucija, pa je tako „Starom zdanju“ otvorena prva pošta, kao i prva uprava železnica u Beogradu.

Izložba kroz četiri celine prikazuje nastanak i razvoj hotelskih objekata u Beogradu. Prva celina posvećena je hotelima koji su srušeni i danas više ne postoje, pa je zato ova celina i najinteresantnija, jer omogućava publici da se susretne sa Beogradom koji više ne postoji i skreće pažnju na izgubljeno arhitektonsko nasleđe. Na prvu celinu se nadovezuje druga, u kojoj su prikazani hoteli koji su tokom vremena izgubili svoju namenu ili više nisu u funkciji. Treća celina prikazuje hotele prve polovine 20. veka, koji su u tom periodu bili centri kulturnih zbivanja i okupljanja intelektualne elite Beograda. Poslednja celina prati razvoj hotelske arhitekture od 1946. godine do danas, što znači da hronološki pregled obuhvata i prve decenije 21. veka.

Na izložbi su prikazane fotografije hotela iz perioda izgradnje, stare razglednice, kao i fotografije sadašnjeg izgleda, uz projekte osnova hotelskih zdanja. Većina fotografija i razglednica potiču iz autorizovanih privatnih zbirki kolekcionara i fototeka ustanova i institucija kulture.