“Intimno emocionalna, lirski čista, iskrena i lična, idejno uzvišena formalno simpatična Stijovićeva plastika ima puno sasvim osobenih draži. Ona zrači opojnošću i čednošću nekog mističkog buđenja i rađanja. Ona nosi pečat prvorodnosti. Takva, ona vrlo sugestivna, duboko izrazita i moćna. “ preuzeto iz monografije Branka Popovića posvećene R. Stijoviću; 1933.

RISTO STIJOVIĆ

Rista Stijović Na osnovu Ugovora o poveravanju na čuvanje, održavanje i staranje o umetničkim delima zaključenog između Grada Beograda i Kuće Legata, aprila 2011. godine formirana je stručna Komisija za popis predmeta-sadržaja Legata Risto Stijovića. Popisom je obuhvaćeno 45 skulptura koje čine deo umetnikove zaostavštine o kojoj se prethodno starao Muzej grada Beograda. Primljeni predmeti u drvetu, mermeru i bronzi obuhavataju tematske interpretacije Stijovićevih najsnažnijih ostvarenja: prikazi životinja, nežni ženski likovi, memorijalni reljefi i portreti. Tehnička obrada, izražajnost svedenog i čistota forme dela Risto Stjovića čine jedinstvenim u domaćoj istoriji umetnosti.

Legat Risto Stijovića, čini celinu stvaralačkog opusa umetnika od dela nastalih između dva rata pa do poslednjih nedovršenih radova. Teme, materijali i ukupan broj dela čine uvid i omogućavaju pregled stvaralaštva umetnika.

Stijović je Beogradu zaveštao svojih 100 radova, kuću u kojoj je živeo sa suprugom Žanom (iz čuvene porodice Dišan), atelje, pripadajući alat, crteže, radne skice, biblioteku i nekoliko radova drugih umetnika. Upravo ta celovitost omogućava pregled i dozvoljava Kući legata dalji stručni rad na izučavanju i popularizaciji dela jednog od naših najznačajnijih vajara.