U junu 2007. godine, beogradska Kuća legata ugovorom preuzima staranje o ovom legatu.

NEDELJKO GVOZDENOVIĆ

NEDELJKO GVOZDENOVIĆ Nedeljko Gvozdenović (1902–1988), slikar, poklonio je 29.04.1980. godine gradu Beogradu svoju imovinu i 56 2 svoja dela, za koja je 1981. godine određeno da budu smeštena i izlagana u Knez Mihailovoj br . 46. Ovo nije jedini primer poklona koje je Nedeljko Gvozdenović učinio, jer je svoja dela poklonio i Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i gradu Mostaru

Po svojim osobinama slikarstvo Nedeljka Gvozdenovića pripada intimističkom slikarstvu. Proučavajući zakone slike i likovne odnose, slikao je predele, mrtve prirode, enterijere, portrete sa poetskom atmosferom.