Legat koji Milena JNK poklanja Kući legata, predstavlja reprezentativnu celinu od 30 radova koji nas vode kroz različite epohe i discipline slikarkinog stvaralaštva. Izborom radova iz ciklusa Krojački saloni, Popravke čarapa, Životinje, Glave, Žita - oranice - vode, Izbušeno nebo i Cvetanje, rađenih u tehnici ulja na platnu, kao i radova na papiru, predstavljen je celokupan dosadašlji slikarski opus umetnice.

Slikarstvo, zajedno sa crtežom kao ravnopravnim medijem kroz koji često artikuliše svoje prve zamisli, za Milenu JNK spada u stvaralačku kategoriju u kojoj je ona izborila pravo na sopstvenu identifikaciju.

MILENA JEFTIĆ NIČEVA KOSTIĆ

MILENA JEFTIĆ NIČEVA KOSTIĆ Milena Jeftić Ničeva Kostić (r. 1943), slikar, kreator lutaka, kostimograf, scenograf, prisutna je na likovnoj sceni od kraja 1960-ih godina brojnim samostalnim i grupnim izložbama, kako na prostorima bivših jugoslovenskih republika, tako i u svetu.

Počevši od ranih ciklusa Krojački saloni i Popravke čarapa, umetnica je u različitim fazama svoga rada smelo znala da iskorači iz jednog diskursa u sasvim novi i različiti. U svom slikarstvu godinama je razvijala veliku temu pejsaža, od počèetnog pojma poznatog kao "asocijativni pejsaž", preko "poentilistièkih" slika i crteža u boji sa uzorkom i grafitnih strukturalnih crteža, do bujno rascvetalih žbunova i drveća u cvatu, postižući kvalitet "imaginarnog pejsaža" i dostižući osnovnu ideju "apstrakcije" čije polazište može biti bilo koji motiv.

Milena JNK je dobitnica priznanja i nagrada među kojima se ističu Otkupna nagrada Muzeja savremene umetnosti, Oktobarski salon, Beograd (1982); Velika nagrada Srbije, ULUPUDS, dodeljuje Ministarstvo za kulturu Srbije (1992); Nagrada za crtež, IV Bijenale crteža i male plastike, Beograd (1999) i Nagrada Oktobarskog salona, Beograd (1999).

Radovi Milene JNK nalaze se u brojnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu. Između ostalog i u kolekcijama Narodnog muzeja u Beogradu, Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Muzeja grada Beograda, Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu, Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, Galerije Matice Srpske u Novom Sadu, Muzeja savremene umetnosti u Jerevanu, Benjamin Duhl Auditorijuma u Tel Avivu, Gradske kuće u Solentuni, Muzeja pastela u Sen Kentenu, Silpakom univerziteta u Bangkoku.