AKTIVNOSTI 2007


Noć u legatu -Izbor dela iz legata primljenih u 2006. godini, maj-avgust. Izložba je otvorena u Noći muzeja, 19.05.2007. godine. Izloženi su legati primljeni tokom 2006. godine: Olge Jevrić, Milenka Šerbana i Milene Jeftić Ničeve Kostić

Ova izložba predstavlja svojevrsni model i otelotvorenje savremenog pristupa rada sa ostavštinama. Izložbu je tokom jedne noæi videlo 10.000 posetilaca.


Biljana Tomić & Dobrila Denegri, Real Presence 7, avgust

48. Oktobarski salon, Mikronarativi, oktobar-novembar

Svedočanstvo o jednom veku Jevreja, Ambasada Kraljevine Španije, Sekretarijat za kulturu, Kuća legata, novembar-decembar

Ugovorom od 08. juna 2007. sa Sekretarijatom za kulturu, Kuća legata je primila na staranje legat Veljka i Mare Petroviæ , i 18. septembra 2007. legat Nedeljka Gvozdenovića . Izvršena je primopredaja, popisi, procene stanja, predlozi za restauraciju i konzervaciju i rekonstrukciju legata Veljka i Mare Petrović.


Kuća legata je učestvovala na 52. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga sa izložbom: Legat Veljka i Mare Petrović

Priča o Veljku Petroviću, njegovom domu i predmetima koji se čuvaju predstavljena je na savremen način.


Održana je panel diskusija u okviru 52. Međunarodnog Beogradskom sajma knjiga. Tribina na temu:"Mogućnosti transformacije nasleđa";

Učesnici: Gorica Mojović, pomoćnik gradonaćelnika grada Beograda

Vida Ognjenović, predsednik Srpskog PEN centra

dr Mihajlo Pantić, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu

Zoran Hamović, umetnički direktor 52. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga

Olivera Stošić Rakić, stručni saradnik u Književno-tribinskom programu, Kulturni centar Beograda

Siniša Ðurić, program menadžer za filantropiju, Balkanski fond za lokalne inicijative

Ana Popović Bodroža, direktor Kuće legata

Medijator panel diskusije: Ljubica Jelisavac-Katić