AKTIVNOSTI 2005


U prostorijama Kuće legata, u Knez Mihajlovoj ulici broj 46, otvoren je i održan 46. Oktobarski salon.


Komisija za predlog utvrđivanja kriterijuma za prijem novih legata koja se sastoji od renomiranih stručnjaka u ovoj oblasti usvojila je Nacrt pravilnika o prijemu novih legata u decembru 2005. godine. Tokom 2006. godine, Komisija će nastaviti svoj rad u potrazi za međunarodnim iskustvima u ovoj oblasti.


Vršena je pravna i stručna analiza legata koje je kao poklon primio grad Beograd.


Započeto je formiranje Dokumentacionog centra.


Započete su pripreme i pregovori sa mnogim od darodavaca, koji žele da svoje kolekcije ostave kao poklon gradu Beogradu i Kući legata.


Završeni su radovi na fasadi zgrade u Knez Mihailovoj broj 46, u okviru akcije "Lepši Beograd", u organizaciji Sekretarijata za komunalne poslove, Sekretarijata za kulturu i UNDP-a.

AKTIVNOSTI 2006


Za zgradu u Knez Mihajlovoj ulici br. 46, Muzej grada Beograda uveo je u upotrebu naziv "Izložbeni prostor Muzeja grada Beograda". U ovom prostoru, uz saglasnost direktora Kuće legata održani su tokom 2006. godine sledeći programi:


Milena JNK, Cvetanje, jun,BELEF 06
Viktorija Vesna, Nano Svetovi, jul (BELEF)
BELEF 06 - Igor Grubić, Anđeli garavog lica, avgust(BELEF)
Biljana Tomić i Dobrila Denegri, Real Presence 6,septembar (Real Presence)
47. Oktobarski salon - Umetnost, život i pometnja,oktobar - novembar (Oktobarski salon)