INFO O IZLOŽBI

OTVARANJE:

22. - 26. maj 2012.
Univerzitet u Nišu

IKOM

Regionalna alijansa ICOM-a za Jugoistočnu Evropu (ICOM SEE) i Centralni institut za konzervaciju u Beogradu organizuju Drugu regionalnu naučno- stručnu konferenciju pod nazivom „Procena rizika kulturne i prirodne baštine u regionu Jugoistočne Evrope.“

Tema konferencije odnosi si se na „Procenu rizika kulturne i prirodne baštine u regionu Jugoistočne Evrope“ i obuhvata arhitektonsko i spomeničko nasleđe; arheološko nasleđe- lokaliteti, pokretno nasleđe (muzejski predmeti; arhivski, bibliotečki i filmski materijal), nematerijalno nasleđe i prirodno nasleđe.

Konferencija ima za cilj da podstakne saradnju, stručni dijalog i razmenu iskustava i znanja između stručnjaka iz svih disciplina, kreatora politike, privatnog sektora, nevladinih organizacija i drugih interesnih grupa u oblastima procena rizika za kulturno nasleđe.

Na konfernciji će učestvovati preko 80 učesnika iz celog regiona, od toga 65 sa radovima i prezentacijama (Srbije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Rumunije, Bugarske i Albanije). Takođe, u okviru konferncije biće organizovana poster izložba i stručne ekskurzuje (poseta manastira u Ponišavlju i Đavoljoj varoši).

Realizaciju konferecije omogućilo je Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije.