VBweb

 

 

 

GrbRs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

 

 

КОНКУРС ЗА ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА
ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА 58. МЕЂУНАРОДНОM
БИЈЕНАЛУ  САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ У ВЕНЕЦИЈИ 2019. ГОДИНЕ

 

ОПШТИ КОНКУРСНИ УСЛОВИ


 

1. РАСПИСИВАЧ

Министарствo културе и информисања Републике Србије

(у даљем тексту: Министарство)

 

2. КАРАКТЕР КОНКУРСА

Карактер конкурса : 

Конкурс је републички.

Према врсти конкурс је јавни, неанонимни.

Према задатку конкурс је идејни, концептни. 

Према облику конкурс је двостепени.

 

3. ЦИЉ КОНКУРСА И КОНКУРСНИ ЗАДАТАК

Циљ конкурса је избор пројекта за представљање Републике Србије на 58. Међународном бијеналу савремене уметности у Венецији, од 11. маја до 24. новембра 2019. године у павиљону Републике Србије, „Србија“ у Ђардинима, имајући у виду  централну тему 58. Бијенала у Венецији 2019. године - “May You Live in Interesting Times" (у даљем тексту: 58. Бијенале у Венецији 2019.), као и исказ новог уметничког директора Бијенала Ралфа Ругофа (Ralph Rugoff)

At a moment when the digital dissemination of fake news and 'alternative facts' is corroding political discourse and the trust on which it depends, it is worth pausing whenever possible to reassess our terms of reference. In this case it turns out that there never was any such “ancient Chinese curse” - May You Live in Interesting Times, despite the fact that Western politicians have made reference to it in speeches for over a hundred years. It is an ersatz cultural relic, and yet for all its fictional status it has had real rhetorical effects in significant public exchanges. At once suspect and rich in meaning, this kind of uncertain artefact suggests potential lines of exploration that are worth pursuing at present, especially when the “interesting times” it evokes seem to be with us once again. Hence the 58th International Art Exhibition of La Biennale di Venezia will be titled after a counterfeit curse.

https://www.labiennale.org/en/art/2019/introduction-ralph-rugoff

Пројекат Националне презентације треба да садржи предлог концепта и поставке, да проблемски и медијски буде актуелан и разумљив, да комуницира са темом у одређеној мери или да је критички промишља.

 

4. КРИТЕРИЈУМИ КОНКУРСА

Пројекат треба да садржи предлог идејног решења, финансиjских прojeкциja и предлог концепта поставке, у складу са постављеним премисама Програмског савета за наступ Републике Србије, као и уметничког директора 58. Бијенала у Венецији 2019. године.

Позив се упућује уметницима / кустосима/ ауторским тимовима.

О резултатима конкурсa одлучиваће Програмски савет именован од стране Министарства и комесар наступа.

 

5. УСЛОВИ КОНКУРСА

Предајом рада учесници прихватају пропозиције овог конкурса.

Предложени уметници / кустоси / ауторски тимови, могу бити са независне сцене као и из установа културе, имајући првенствено у виду њихово искуство и претходни рад.

Учесници морају имати запажене међународне активности, као што су излагања у значајним музејима и галеријама, као и на значајним међународним манифестацијама.

 

6. ПРЕДАЈA КОНКУРСНОГ РАДА И РОКОВИ

Целокупна документација шаље се:

(1) у електронском облику на адресу:

bijenalevenecija2019@kucalegata.org

најкасније до суботе, 12. јануара 2019. године до 12,00 часова.

У истом року, у запечаћеном омоту са назнаком и неaнонимно, послати и

(2) поштом – у једном (1) примерку, на адресу:

 

Конкурс - представљање Србије на 58.  Бијеналу у Венецији 2019.
Кућа легата – Легат Петра Лубарде
Иличићева 1
11040 Београд

 

при чему је меродавна потврда (жиг поште), о благовременом слању пошиљке.  

Радови који буду предати или стигну након наведеног рока неће се разматрати.

 

Напомене:

Визуелни материјал снимити на CD или DVD (слање поштом), а електронски доставити линк са свим материјалима у једном ZIP фолдеру (Sendspace, Wetransfer).

Фајлови који се шаљу не смеју бити већи од 50 mb.

Препоручени формати су: jpg, gif, pdf, doc, docx. 

Конкурсни материјал се не враћа.

На сајту Реализатора / Министарства налази се пријавни формулар, табела и тлоцрт /пресек павиљона који се могу преузети током трајања конкурса.

 

7. КОНКУРСНИ РОКОВИ

Конкурс почиње да тече од суботе 15. децембра  2018. године.

Крајњи рок за предају радова је субота 12. јануар 2019. године до 12,00 ч.

Додатне информације могу се добити на сајту Куће легата http://www.kucalegata.org и Министарства културе и информисања www.kultura.gov.rs као и на телефоне:

   011/ 7700 299 (реализатор) и 011/ 3398 175 (министарство).

Програмски савет ће, након завршетка конкурса, направити ужи избор пројеката, с тим да ће, по потреби,  неколико одабраних уметника/кустоса/ауторских група бити позвано да у форми презентације/интервјуа, представе свој пројекат. Имена одабраних уметника/кустоса/ауторских група као и коначни резултат, биће објављени на сајту Реализатора/Министарства.

 

8. ЖИРИ – ПРОГРАМСКИ САВЕТ

Жири конкурса чине чланови Програмског савета и комесар представљања Републике Србије:

Председник:

Даниел Кваран (Danielle Kvaran), кустос, Reykjavík Art Museum, Рејкјавик (Исланд);

Чланови:

Драган  Здравковић, уметник - представник Републике Србије на 57. Бијеналу у Венецији 2017. године; доцент на Факултету примењених уметности (ФПУ) у Београду;

Гала Чаки, самостални уметник;

Милица Тодоровић, музејски саветник, уметнички директор Галерије савремене ликовне уметности Ниш;

Владимир Димовски, историчар уметности, доцент на Факултету техничких наука Нови Сад; 

Комесар:

Владислав Шћепановић, уметник - представник Републике Србије на 57. Бијеналу у Венецији 2017. године; професор на Факултету примењених уметности (ФПУ) у Београду.

 

9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Жири ће пристигле пројекте вредновати према следећим критеријумима:

- уметнички квалитет и иновативност пројекта;

- јасно дефинисан концепт пројекта;

-  кореспондирање, у одређеној мери, са централном темом или критички осврт на исту;

-  осмишљена архитектура и дизајн поставке;

-  техничка изводљивост при реализацији;

-  усклађен и рационалан буџет у прописаним оквирима;

-  потенцијал за правовремено извођење, у односу на рокове;

-  углед у стручној јавности;

-  референце и на међународном плану (излагање у релевантним међународним

    галеријама, музејима, на значајним манифестацијама и сл.); 

-  доприносе успостављању и унапређењу међународне сарадње као и афирмацији

   савремене уметничке сцене Србије у иностранству.

 

Напомена:

Кратак опис пројекта (до 1.500 речи) доставити и на енглеском језику.

 

10. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗАБРАНОГ ПРОЈЕКТА

Првопласирани конкурсни пројекат представља основу за презентацију Републике Србије на 58. Бијеналу у Венецији 2019. године.

Установа - Реализатор наступа Републике Србије на 58. Бијеналу у Венецији 2019. године је Кућа легата (Кнеза Михаила 46, 11000 Београд).

 

11. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ АУТОРА ИЗАБРАНОГ ПРОЈЕКТА

Сва ауторска права задржава аутор конкурсног рада. Аутор је дужан да поштује услове расписа и Општих конкурсних услова у погледу реализације пројекта, након завршетка Конкурса. Ауторске групе треба да овласте једног представника, за све контакте око реализације пројекта. Одабрани аутор /ауторска група мора да се уклопи у финансијски план и динамику реализације коју одређује Реализатор.

Одабрани аутор / ауторска група треба да се сагласи са евентуалним примедбама и сугестијама Програмског савета и комесара. Сагласност даје аутор или овлашћени представник ауторске групе који се и обавезује да ће се придржавати усвојеног концепта.

Аутор/ауторска група је у обавези да реализује свој рад.

Након избора рада, потписаће се посебан уговор који ће регулисати власничке и ауторске односе између аутора и институције-реализатора.

 

12. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

Учесници конкурса треба да се уклопе у следећа планирана средства у укупном износу

 до 10.000.000,00 динара (бруто) за следеће ставке (дате табеларно);

- продукцију и постпродукцију пројекта (технички опис, опис израде и рокови, детаљан

  предрачун за реализацију);

- поставку и опремање изложбе (технички опис, интервенције у простору, техничка и        

  друга опрема за поставку);

- трошкове штампања каталога (уз синопсис каталога) и промо материјала;

- транспортне трошкове; 

- хонораре (аутора и стручних сарадника)

 

13. ПЛАНИРАНИ ТЕРМИНИ

Трајање 58. Међународног бијенала савремене уметности у Венецији 2019. године:

11. мај - 24. новембар 2019. године ( вернисаж 8-11. мај 2019.)

Динамику реализације одређује Реализатор.

 

14. ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛ

Изабрани ауторски тим ће бити дужан да, у сарадњи са Реализатором, Комесаром и Програмским  саветом, припреми материјал свог рада за званично представљање на 58. Бијеналу савремене уметности у Венецији 2019. године и то:

  • материјале за медије
  • материјал за главни каталог (предвиђен број страна)
  • основне информације за промотивни материјал
  • материјал за званични вебсајт
  • друге промотивне материјале (по потреби)

У Београду, 15. децембра 2018. године